Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vest [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Metaliferi 26670.90 24 25070.65
Muntele Vulcan 99.70 15 85.74
Total 25156.39
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Metaliferi 26670.90 6 26670.90
Muntele Vulcan 99.70 14 99.70
Total 26770.60
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Metaliferi 26670.90 64 18669.63
Muntele Vulcan 99.70 71 70.79
Total 18740.42
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Metaliferi 26670.90 2 1600.25
Total 1600.25
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Metaliferi 26670.90 2 1066.84
Total 1066.84
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Metaliferi 26670.90 2 533.42
Total 533.42