Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Igniş 19598.00 1 215.58
Total 215.58
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Igniş 19598.00 1 4723.12
Total 4723.12
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Igniş 19598.00 1 5115.08
Total 5115.08
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Igniş 19598.00 0 19.60
Total 19.60
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Igniş 19598.00 1 4919.10
Total 4919.10
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Igniş 19598.00 15 3155.28
Total 3155.28
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Igniş 19598.00 7 4527.14
Total 4527.14