Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]
SCI [X]
Monument al naturii [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 1 26797.31
Total 26797.31
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 1 26492.97
Total 26492.97
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 1 23586.51
Total 23586.51
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 5 25108.22
Total 25108.22
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 0 25290.82
Total 25290.82
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 0 25321.25
Total 25321.25
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 0 25488.64
Total 25488.64
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 0 25336.47
Total 25336.47
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 0 25519.08
Total 25519.08
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 5 28319.02
Total 28319.02
Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris atrofuscae *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 0 28322.07
Total 28322.07
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 0 25549.51
Total 25549.51
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 0 25260.39
Total 25260.39
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 22 6543.35
Total 6543.35
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 0 28413.37
Total 28413.37
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 0 25579.95
Total 25579.95
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 25 14151.90
Total 14151.90
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 30 23282.16
Total 23282.16
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 2 26188.63
Total 26188.63