Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
SCI [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Negru 101.20 15 15.18
Total 15.18
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Negru 101.20 10 25.30
Total 25.30
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Negru 101.20 15 40.48
Total 40.48
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Negru 101.20 10 50.60
Total 50.60