Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Cermeiului 24424.30 2 1709.70
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 2 74.61
Total 1784.31
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Cermeiului 24424.30 5 1221.21
Total 1221.21
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Cermeiului 24424.30 27 8304.26
Total 8304.26
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Cermeiului 24424.30 52 23691.57
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 65 3730.40
Total 27421.97
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Cermeiului 24424.30 3 24424.30
Total 24424.30
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Cermeiului 24424.30 11 10990.94
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 33 1305.64
Total 12296.58