Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
SCI [X]
Alpină [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Bâlbâitoarea 3.10 20 2.29
Total 2.29
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Bâlbâitoarea 3.10 54 1.67
Total 1.67