Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vest [X]
SCI [X]
Rezervație științifică [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 1 30160.39
Total 30160.39
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 1 30535.94
Total 30535.94
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 1 1539.73
Total 1539.73
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 1 751.09
Total 751.09
Pajiști panonice de stâncării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 3549.28
Total 3549.28
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 10909.96
Total 10909.96
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 788.64
Total 788.64
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 1 1164.19
Total 1164.19
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 1 375.55
Total 375.55
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 1558.51
Total 1558.51
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 1633.62
Total 1633.62
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 1 31099.26
Total 31099.26
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 3511.72
Total 3511.72
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 10913.71
Total 10913.71
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 10932.49
Total 10932.49
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 5 3511.35
Total 3511.35
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 1 3812.16
Total 3812.16
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 7 6553.64
Total 6553.64
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 11 10722.19
Total 10722.19
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 10970.04
Total 10970.04
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 10872.40
Total 10872.40
Păduri ilirice de Fagus sylvatica
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 50 29747.29
Total 29747.29
Păduri ilirice de stejar cu carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 30723.71
Total 30723.71
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 29784.85
Total 29784.85