Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
SCI [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 0 2597.44
Total 2597.44
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 1 2667.62
Total 2667.62
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 0 2597.08
Total 2597.08
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 1 35.09
Total 35.09
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 1 70.18
Total 70.18
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 1 105.27
Total 105.27
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 1 140.36
Total 140.36
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 10 491.27
Total 491.27
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul de la Româneşti 21.40 9 21.40
Total 21.40
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 1 2632.53
Total 2632.53
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 43 2000.19
Total 2000.19
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Larion 3023.20 1 30.23
Tinovul de la Româneşti 21.40 61 13.05
Total 43.29
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 17 2596.73
Tinovul de la Româneşti 21.40 30 19.47
Total 2616.21