Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 14 3798.06
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 80 389.06
Scroviştea 3391.40 3 101.74
Total 4954.04
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 6 1139.42
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 6 27.14
Total 1166.56
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 2 754.39
Total 4551.54
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 31 9685.05
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 2 5156.00
Băgău 3128.60 2 62.57
Total 22885.76
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 6 36587.82
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 27 35623.25
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 47 18610.49
Băgău 3128.60 16 2940.88
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 2 420.73
Total 185630.10
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 11 40779.25
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 2 18990.30
Băgău 3128.60 6 3128.60
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 7 452.40
Total 162679.95
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 83 34324.65
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 34 21092.72
Scroviştea 3391.40 95 3391.40
Băgău 3128.60 76 2440.31
Pădurea Goronişte 951.70 100 951.70
Total 108741.61
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 4 22967.62
Total 77646.65
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 13 46872.70
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 3 37719.40
Total 160535.20
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Scroviştea 3391.40 2 169.57
Total 169.57
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 3 4218.54
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 5 411.68
Total 4630.23
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 6 3017.55
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 6 2812.36
Total 14183.66