Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
Panonică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Goronişte 951.70 70 666.19
Total 666.19
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Goronişte 951.70 15 808.94
Total 808.94