Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 53 3906.19
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 14 3798.06
Allah Bair - Capidava 11645.10 8 931.61
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 80 389.06
Scroviştea 3391.40 3 101.74
Total 9791.84
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 6 1139.42
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 9 567.03
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 6 27.14
Total 1733.59
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 2 754.39
Total 4551.54
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 31 9685.05
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Allah Bair - Capidava 11645.10 46 6521.26
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 2 5156.00
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 8 4410.21
Băgău 3128.60 2 62.57
Total 33817.22
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 6 36587.82
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 27 35623.25
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 47 18610.49
Allah Bair - Capidava 11645.10 13 10597.04
Munţii Goşman 17156.10 5 8578.05
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 25 5985.28
Băgău 3128.60 16 2940.88
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 2 420.73
Total 210790.48
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 11 40779.25
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 2 18990.30
Allah Bair - Capidava 11645.10 6 11295.75
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 5 6300.30
Băgău 3128.60 6 3128.60
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 7 452.40
Total 180275.99
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 83 34324.65
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 34 21092.72
Allah Bair - Capidava 11645.10 22 9083.18
Munţii Goşman 17156.10 29 5833.07
Scroviştea 3391.40 95 3391.40
Băgău 3128.60 76 2440.31
Pădurea Goronişte 951.70 100 951.70
Total 123657.86
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 4 22967.62
Munţii Goşman 17156.10 11 7720.24
Total 85366.90
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 13 46872.70
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 3 37719.40
Munţii Goşman 17156.10 50 17156.10
Allah Bair - Capidava 11645.10 3 11645.10
Total 189336.40
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Allah Bair - Capidava 11645.10 2 1164.51
Scroviştea 3391.40 2 169.57
Total 1334.08
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 3 4218.54
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 5 411.68
Total 4630.23
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 6 3017.55
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 6 2812.36
Munţii Goşman 17156.10 5 857.80
Total 15041.46