Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SPA [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 14 3798.06
Allah Bair - Capidava 11645.10 8 931.61
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 80 389.06
Total 5783.91
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 6 1139.42
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 6 27.14
Total 1166.56
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 31 9685.05
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Allah Bair - Capidava 11645.10 46 6521.26
Total 24188.44
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 47 18610.49
Allah Bair - Capidava 11645.10 13 10597.04
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 2 420.73
Total 59561.28
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 2 18990.30
Allah Bair - Capidava 11645.10 6 11295.75
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 7 452.40
Total 63997.35
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Allah Bair - Capidava 11645.10 22 9083.18
Total 34359.94
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Allah Bair - Capidava 11645.10 3 11645.10
Total 11645.10
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Allah Bair - Capidava 11645.10 2 1164.51
Total 1164.51
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 5 411.68
Total 411.68