Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 53 3906.19
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 14 3798.06
Allah Bair - Capidava 11645.10 8 931.61
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Total 9301.03
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 6 1139.42
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 9 567.03
Total 1706.44
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Total 3797.16
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 31 9685.05
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Allah Bair - Capidava 11645.10 46 6521.26
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 2 5156.00
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 8 4410.21
Băgău 3128.60 2 62.57
Total 33817.22
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 27 35623.25
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 47 18610.49
Allah Bair - Capidava 11645.10 13 10597.04
Munţii Goşman 17156.10 5 8578.05
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 25 5985.28
Băgău 3128.60 16 2940.88
Total 173781.93
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 11 40779.25
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 2 18990.30
Allah Bair - Capidava 11645.10 6 11295.75
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 5 6300.30
Băgău 3128.60 6 3128.60
Total 179823.59
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 34 21092.72
Allah Bair - Capidava 11645.10 22 9083.18
Munţii Goşman 17156.10 29 5833.07
Băgău 3128.60 76 2440.31
Pădurea Goronişte 951.70 100 951.70
Total 85941.81
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 4 22967.62
Munţii Goşman 17156.10 11 7720.24
Total 85366.90
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 13 46872.70
Munţii Goşman 17156.10 50 17156.10
Allah Bair - Capidava 11645.10 3 11645.10
Total 151617.00
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Allah Bair - Capidava 11645.10 2 1164.51
Total 1164.51
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 3 4218.54
Total 4218.54
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 6 2812.36
Munţii Goşman 17156.10 5 857.80
Total 12023.91