Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 0 205.55
Total 205.55
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 5 679.89
Total 679.89
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 0 719.42
Total 719.42
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 10 1509.99
Total 1509.99
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Apa Roşie 65.90 9 15.82
Total 15.82
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Apa Roşie 65.90 5 19.11
Total 19.11
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 0 1549.52
Total 1549.52
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 2 118.59
Tinovul Apa Roşie 65.90 15 9.88
Total 128.47
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 1 284.61
Total 284.61
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 50 5502.37
Total 5502.37
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 1 197.64
Total 197.64