Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]
SCI [X]
Alpină [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 1 4706.61
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 49.16
Total 4755.77
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 1 4597.15
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 540.76
Total 5137.91
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 1 4487.70
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 1032.35
Total 5520.05
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 2015.54
Total 2015.54
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 2507.14
Total 2507.14
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 2531.72
Total 2531.72
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 2580.88
Total 2580.88
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 1 5692.92
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 2826.68
Total 8519.59
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 10 7742.64
Total 7742.64
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 7742.69
Defileul Jiului 10945.60 0 4706.72
Total 12449.40
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 7747.60
Total 7747.60
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 7748.09
Total 7748.09
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 0 5583.46
Total 5583.46
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 4 9468.68
Defileul Jiului 10945.60 2 5035.09
Total 14503.77
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 7 12909.85
Defileul Jiului 10945.60 3 5363.45
Total 18273.31
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 14138.84
Total 14138.84
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 14433.80
Defileul Jiului 10945.60 1 4816.17
Total 19249.97
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 14482.96
Defileul Jiului 10945.60 1 4378.24
Total 18861.20
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 14581.28
Defileul Jiului 10945.60 1 4268.78
Total 18850.06
Păduri ilirice de stejar cu carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 15072.87
Defileul Jiului 10945.60 1 5472.91
Total 20545.78
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 15077.79
Total 15077.79
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 45017.46
Total 45017.46
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 55 42115.57
Defileul Jiului 10945.60 38 4159.33
Total 46274.90
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 42361.37
Total 42361.37
Vegetatie forestieră cu Castanea sativa
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 42852.96
Total 42852.96
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 4 45015.99
Defileul Jiului 10945.60 1 5582.37
Total 50598.35