Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 11134.12
Defileul Jiului 10945.60 3 1094.56
Total 12228.68
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 12 7555.29
Total 7555.29
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 5 11731.32
Total 11731.32
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 15 8798.49
Nordul Gorjului de Est 49159.60 9 4424.36
Ciuperceni - Desa 39764.70 7 2783.53
Defileul Jiului 10945.60 7 766.19
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 2 751.09
Total 17523.67
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 20 25847.05
Total 25847.05
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 38571.76
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 37361.30
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 6 36427.86
Total 112360.92
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 39764.70
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 38344.49
Total 78109.19
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 29 37378.82
Munţii Ţarcu 58656.60 33 33434.26
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 81 32672.42
Nordul Gorjului de Est 49159.60 49 31462.14
Defileul Jiului 10945.60 88 10726.69
Total 145674.33
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 18 43992.45
Nordul Gorjului de Est 49159.60 10 36378.10
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 4 34174.60
Defileul Jiului 10945.60 2 10945.60
Total 125490.75
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 25 58656.60
Nordul Gorjului de Est 49159.60 22 49159.60
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 3 37554.50
Total 145370.70
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 6 17894.11
Total 17894.11
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 2 15508.23
Nordul Gorjului de Est 49159.60 3 7373.94
Total 22882.17
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 14712.94
Munţii Ţarcu 58656.60 4 14077.58
Nordul Gorjului de Est 49159.60 3 5899.15
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 4 2253.27
Total 36942.94