Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]
SCI [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 11134.12
Total 11134.12
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 12 7555.29
Total 7555.29
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 9 4424.36
Ciuperceni - Desa 39764.70 7 2783.53
Total 7207.89
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 20 25847.05
Total 25847.05
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 38571.76
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 37361.30
Total 75933.05
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 39764.70
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 38344.49
Total 78109.19
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 29 37378.82
Nordul Gorjului de Est 49159.60 49 31462.14
Total 68840.96
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 10 36378.10
Total 36378.10
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 22 49159.60
Total 49159.60
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 6 17894.11
Total 17894.11
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 2 15508.23
Nordul Gorjului de Est 49159.60 3 7373.94
Total 22882.17
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 14712.94
Nordul Gorjului de Est 49159.60 3 5899.15
Total 20612.09