Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vest [X]
SCI [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 0 54574.10
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 1 30160.39
Defileul Jiului 10945.60 1 4706.61
Total 89441.10
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 1 4597.15
Total 4597.15
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 1 30535.94
Defileul Jiului 10945.60 1 4487.70
Total 35023.64
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 1 38420.07
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 1 1539.73
Total 39959.81
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 1 39006.64
Total 39006.64
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 1 39593.20
Total 39593.20
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 1 751.09
Total 751.09
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 0 54579.97
Total 54579.97
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 0 39651.86
Total 39651.86
Pajiști panonice de stâncării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 3549.28
Total 3549.28
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 10909.96
Total 10909.96
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 0 54585.83
Total 54585.83
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 788.64
Total 788.64
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 0 39945.14
Defileul Jiului 10945.60 1 5692.92
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 1 1164.19
Total 46802.25
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 1 375.55
Total 375.55
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 1558.51
Total 1558.51
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 1633.62
Total 1633.62
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 1 31099.26
Total 31099.26
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 0 39951.01
Defileul Jiului 10945.60 0 4706.72
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 3511.72
Total 48169.45
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 0 55172.40
Total 55172.40
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 0 54879.11
Total 54879.11
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 10913.71
Total 10913.71
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 10932.49
Total 10932.49
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 0 39956.88
Defileul Jiului 10945.60 0 5583.46
Total 45540.34
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 5 3511.35
Total 3511.35
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 14 8387.89
Defileul Jiului 10945.60 2 5035.09
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 1 3812.16
Total 17235.14
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 4 47171.64
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 7 6553.64
Defileul Jiului 10945.60 3 5363.45
Total 59088.73
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 0 47242.03
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 11 10722.19
Total 57964.21
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 1 4816.17
Total 4816.17
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 1 43476.27
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 10970.04
Defileul Jiului 10945.60 1 4378.24
Total 58824.56
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 0 47183.37
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 10872.40
Defileul Jiului 10945.60 1 4268.78
Total 62324.56
Păduri ilirice de Fagus sylvatica
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 5 42889.71
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 50 29747.29
Total 72637.00
Păduri ilirice de stejar cu carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 12 54280.82
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 30723.71
Defileul Jiului 10945.60 1 5472.91
Total 90477.44
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 2 44649.40
Total 44649.40
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 42 32906.35
Defileul Jiului 10945.60 38 4159.33
Total 37065.68
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 0 29784.85
Total 29784.85
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Ţarcu 58656.60 8 37833.51
Defileul Jiului 10945.60 1 5582.37
Total 43415.87