Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 0 51.18
Total 51.18
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 0 2755.37
Total 2755.37
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 1 153.53
Total 153.53
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Fântâniţa Murfatlar 577.50 10 577.50
Total 577.50
Pajiști xerice pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dunele de nisip de la Hanul Conachi 241.70 5 12.09
Total 12.09
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 3 460.59
Fântâniţa Murfatlar 577.50 60 346.50
Dealul Alah Bair 193.50 50 96.75
Total 903.84
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 2 665.30
Total 665.30
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 0 2806.55
Total 2806.55
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 1 767.65
Total 767.65
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Fântâniţa Murfatlar 577.50 30 519.75
Dunele de nisip de la Hanul Conachi 241.70 5 24.17
Total 543.92
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 19 2754.35
Total 2754.35