Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
Parc natural [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 0 51.18
Total 51.18
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 0 2755.37
Total 2755.37
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 1 153.53
Total 153.53
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 3 460.59
Total 460.59
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 2 665.30
Total 665.30
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 0 2806.55
Total 2806.55
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 1 767.65
Total 767.65
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 19 2754.35
Total 2754.35