Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 3 17005.55
Total 17005.55
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 12646.99
Total 12646.99
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 17012.70
Total 17012.70
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 17019.84
Total 17019.84
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 49.16
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 43.48
Total 92.64
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 540.76
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 478.27
Total 1019.02
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 1032.35
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 913.06
Total 1945.41
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 17026.99
Total 17026.99
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 14862.00
Total 14862.00
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 2015.54
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 1 1782.64
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 0 0.03
Total 3798.21
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 2507.14
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 1826.12
Total 4333.26
Pajiști xerice pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 1 13361.51
Total 13361.51
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 2531.72
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 1843.51
Total 4375.23
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 2580.88
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 1886.99
Total 4467.87
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 1 17741.51
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 2826.68
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 2321.78
Total 22889.96
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 1 14076.02
Total 14076.02
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 1 14790.54
Total 14790.54
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 10 7742.64
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 5 6669.68
Total 14412.32
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 7742.69
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 6669.72
Total 14412.41
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 7747.60
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 6678.42
Total 14426.02
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 7748.09
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 6679.29
Total 14427.38
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 4 9809.78
Nordul Gorjului de Est 49159.60 4 9468.68
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 2 56.55
Total 19335.01
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 4 13288.10
Nordul Gorjului de Est 49159.60 7 12909.85
Coridorul Jiului 71451.90 2 11646.66
Total 37844.61
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 1 14418.55
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 14138.84
Total 28557.39
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 1 14940.30
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 14433.80
Coridorul Jiului 71451.90 0 11932.47
Total 41306.56
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 15027.26
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 14482.96
Total 29510.21
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 15201.17
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 14581.28
Coridorul Jiului 71451.90 0 9717.46
Total 39499.91
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 12289.73
Total 12289.73
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 1 10431.98
Total 10431.98
Păduri ilirice de stejar cu carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 16940.33
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 15072.87
Total 32013.21
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 16949.03
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 15077.79
Coridorul Jiului 71451.90 7 7502.45
Total 39529.27
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 45017.46
Total 45017.46
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 30 43036.43
Nordul Gorjului de Est 49159.60 55 42115.57
Total 85152.00
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 43253.82
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 42361.37
Coridorul Jiului 71451.90 3 9646.01
Total 95261.20
Vegetatie forestieră cu Castanea sativa
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 1 44123.40
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 42852.96
Total 86976.37
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 4 2643.72
Total 2643.72
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 45862.56
Nordul Gorjului de Est 49159.60 4 45015.99
Total 90878.55