Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Harghita Mădăraş 13373.20 5 668.66
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 0 0.03
Total 668.69
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Harghita Mădăraş 13373.20 1 10832.29
Total 10832.29
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Harghita Mădăraş 13373.20 5 10698.56
Total 10698.56
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Harghita Mădăraş 13373.20 5 11500.95
Total 11500.95
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 2 56.55
Total 56.55
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Harghita Mădăraş 13373.20 2 11768.42
Total 11768.42
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Harghita Mădăraş 13373.20 70 10029.90
Total 10029.90