Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 0 5215.13
Penteleu 11267.90 0 2439.84
Total 7654.97
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 3 1800.47
Penteleu 11267.90 0 1312.71
Total 3113.18
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Meledic 150.50 25 37.62
Total 37.62
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Penteleu 11267.90 1 1295.81
Siriu 6230.00 1 1224.20
Total 2520.00
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bisoca 1163.00 60 697.80
Total 697.80
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 0 1227.31
Total 1227.31
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Penteleu 11267.90 10 2439.50
Siriu 6230.00 19 1158.78
Total 3598.28
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 13 5214.51
Bisoca 1163.00 3 732.69
Total 5947.20
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 0 1161.90
Total 1161.90
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 0 5246.28
Penteleu 11267.90 0 1307.08
Total 6553.36
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 42 4417.07
Penteleu 11267.90 2 1183.13
Total 5600.20
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 6 1613.57
Penteleu 11267.90 8 901.43
Total 2515.00