Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
Pontică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Siutghiol 1849.30 100 1849.30
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 41 148.61
Total 1997.91
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 23 53.41
Total 53.41
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 19 204.34
Total 204.34
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 12 232.20
Total 232.20
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 5 160.22
Total 160.22