Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Total 12540.35
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Maglavit 3661.30 37 1794.04
Câmpia Cermeiului 24424.30 2 1709.70
Lunca inferioară a Turului 20241.10 3 1619.29
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Pădurea Radomir 1232.90 3 36.99
Total 27157.70
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Câmpia Cermeiului 24424.30 5 1221.21
Lunca inferioară a Turului 20241.10 5 1012.05
Maglavit 3661.30 12 439.36
Total 5180.70
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 9992.51
Cheile Doftanei 2613.30 2 52.27
Total 10044.77
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Domogled - Valea Cernei 66616.70 13 8660.17
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 3 653.07
Buila - Vânturariţa 4524.70 13 588.21
Muscelele Argeşului 10014.70 2 200.29
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 2 86.25
Total 22656.85
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Câmpia Cermeiului 24424.30 27 8304.26
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Lunca inferioară a Turului 20241.10 25 6679.56
Pădurea Micleşti 8631.30 30 3366.21
Pădurea Radomir 1232.90 84 1072.62
Zarandul de Vest 8887.60 7 622.13
Lozna 10248.80 3 307.46
Silvostepa Olteniei 9296.70 3 278.90
Mociar 4016.80 2 160.67
Podişul Secaşelor 7014.10 2 140.28
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 2 89.42
Pădurea Troianu 78.80 12 11.03
Total 43561.50
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 37971.52
Drocea - Zarand 40677.00 6 37829.61
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 4 25112.40
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Câmpia Cermeiului 24424.30 52 23691.57
Lunca inferioară a Turului 20241.10 34 19836.28
Zarandul de Est 20315.30 14 19299.53
Platforma Cotmeana 12528.90 5 11902.45
Lozna 10248.80 9 10043.82
Muscelele Argeşului 10014.70 3 10014.70
Zarandul de Vest 8887.60 2 8532.10
Pădurea Micleşti 8631.30 9 6991.35
Podişul Secaşelor 7014.10 35 6873.82
Maglavit 3661.30 12 3661.30
Mociar 4016.80 19 3052.77
Cheile Lăpuşului 1659.70 6 1593.31
Pădurea Radomir 1232.90 13 1232.90
Total 436112.78
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Drocea - Zarand 40677.00 7 40677.00
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Câmpia Cermeiului 24424.30 3 24424.30
Zarandul de Est 20315.30 5 20315.30
Lunca inferioară a Turului 20241.10 2 20241.10
Platforma Cotmeana 12528.90 5 12528.90
Lozna 10248.80 2 10248.80
Zarandul de Vest 8887.60 4 8887.60
Pădurea Micleşti 8631.30 19 8631.30
Podişul Secaşelor 7014.10 2 7014.10
Mociar 4016.80 24 4016.80
Cheile Doftanei 2613.30 6 1986.11
Cheile Lăpuşului 1659.70 4 1659.70
Total 319432.51
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Drocea - Zarand 40677.00 85 35388.99
Domogled - Valea Cernei 66616.70 34 33974.52
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 96 24107.90
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Zarandul de Est 20315.30 79 16455.39
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 61 14802.92
Lunca inferioară a Turului 20241.10 31 12954.30
Platforma Cotmeana 12528.90 90 11276.01
Câmpia Cermeiului 24424.30 11 10990.94
Muscelele Argeşului 10014.70 93 9714.26
Silvostepa Olteniei 9296.70 97 9296.70
Lozna 10248.80 86 9121.43
Zarandul de Vest 8887.60 87 8354.34
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 93 8308.80
Dealurile Drăgăşaniului 7625.80 98 7625.80
Pădurea Micleşti 8631.30 33 6214.54
Podişul Secaşelor 7014.10 61 4418.88
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 98 4312.60
Maglavit 3661.30 36 3221.94
Buila - Vânturariţa 4524.70 47 2986.30
Prigoria - Bengeşti 2489.50 100 2489.50
Mociar 4016.80 53 2289.58
Cheile Doftanei 2613.30 59 1829.31
Pădurea Dumbrava 1821.10 98 1821.10
Cheile Lăpuşului 1659.70 90 1493.73
Pădurea Târgu Mureş 573.80 100 573.80
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 83 526.00
Soveja 4566.50 8 502.31
Pădurea Ciornohal 269.60 100 269.60
Pădurea de stejar pufos de la Petiş 91.60 67 91.60
Pădurea Troianu 78.80 86 78.80
Total 431018.01
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 35973.02
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 7 16326.75
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 3 8571.18
Buila - Vânturariţa 4524.70 19 3845.99
Soveja 4566.50 13 1095.96
Total 98763.64
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 43 66616.70
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 25 21769.00
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 8746.10
Soveja 4566.50 76 4566.50
Buila - Vânturariţa 4524.70 15 4524.70
Cheile Doftanei 2613.30 24 2613.30
Total 171007.50
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Maglavit 3661.30 3 1903.88
Pădurea Micleşti 8631.30 2 776.82
Muscelele Argeşului 10014.70 2 400.59
Dealurile Drăgăşaniului 7625.80 2 152.52
Total 3233.80
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Micleşti 8631.30 5 604.19
Zarandul de Est 20315.30 2 406.31
Pădurea Troianu 78.80 2 1.58
Total 1012.07
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 11324.84
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 4 1523.83
Buila - Vânturariţa 4524.70 6 859.69
Drocea - Zarand 40677.00 2 813.54
Cheile Doftanei 2613.30 9 287.46
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 174.92
Pădurea Micleşti 8631.30 2 172.63
Soveja 4566.50 3 137.00
Mociar 4016.80 2 80.34
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 15 78.90
Pădurea Dumbrava 1821.10 2 36.42
Pădurea de stejar pufos de la Petiş 91.60 33 30.23
Total 57091.12