Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Total 12540.35
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Total 8778.25
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Total 2508.07
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Total 1254.04
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Pădurea Micleşti 8631.30 30 3366.21
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 2 89.42
Total 18002.43
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 4 25112.40
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Pădurea Micleşti 8631.30 9 6991.35
Total 57184.45
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Micleşti 8631.30 19 8631.30
Total 8631.30
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 96 24107.90
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 93 8308.80
Pădurea Micleşti 8631.30 33 6214.54
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 83 526.00
Pădurea Ciornohal 269.60 100 269.60
Total 62501.08
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 3 8571.18
Total 8571.18
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 8746.10
Total 8746.10
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Micleşti 8631.30 2 776.82
Total 776.82
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Micleşti 8631.30 5 604.19
Total 604.19
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 174.92
Pădurea Micleşti 8631.30 2 172.63
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 15 78.90
Total 11963.57