Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SPA [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Maglavit 3661.30 37 1794.04
Câmpia Cermeiului 24424.30 2 1709.70
Lunca inferioară a Turului 20241.10 3 1619.29
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Pădurea Radomir 1232.90 3 36.99
Total 5825.19
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Cermeiului 24424.30 5 1221.21
Lunca inferioară a Turului 20241.10 5 1012.05
Maglavit 3661.30 12 439.36
Total 2672.63
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 9992.51
Total 9992.51
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 13 8660.17
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 3 653.07
Total 9313.24
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Cermeiului 24424.30 27 8304.26
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Lunca inferioară a Turului 20241.10 25 6679.56
Pădurea Micleşti 8631.30 30 3366.21
Pădurea Radomir 1232.90 84 1072.62
Total 27404.79
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 37971.52
Drocea - Zarand 40677.00 6 37829.61
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Câmpia Cermeiului 24424.30 52 23691.57
Lunca inferioară a Turului 20241.10 34 19836.28
Pădurea Micleşti 8631.30 9 6991.35
Maglavit 3661.30 12 3661.30
Pădurea Radomir 1232.90 13 1232.90
Total 161147.54
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Drocea - Zarand 40677.00 7 40677.00
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Câmpia Cermeiului 24424.30 3 24424.30
Lunca inferioară a Turului 20241.10 2 20241.10
Pădurea Micleşti 8631.30 19 8631.30
Total 127232.60
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Drocea - Zarand 40677.00 85 35388.99
Domogled - Valea Cernei 66616.70 34 33974.52
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 61 14802.92
Lunca inferioară a Turului 20241.10 31 12954.30
Câmpia Cermeiului 24424.30 11 10990.94
Pădurea Micleşti 8631.30 33 6214.54
Maglavit 3661.30 36 3221.94
Total 142824.91
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 35973.02
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 7 16326.75
Total 52299.77
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 43 66616.70
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 25 21769.00
Total 88385.70
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Maglavit 3661.30 3 1903.88
Pădurea Micleşti 8631.30 2 776.82
Total 2680.69
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Micleşti 8631.30 5 604.19
Total 604.19
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 11324.84
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 4 1523.83
Drocea - Zarand 40677.00 2 813.54
Pădurea Micleşti 8631.30 2 172.63
Total 13834.84