Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Stepică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Total 12540.35
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 24 13775.59
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Braţul Măcin 10235.40 25 2865.91
Total 25419.74
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 28 8766.28
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Braţul Măcin 10235.40 3 307.06
Total 11581.41
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 14 2922.09
Pădurea Babadag 58473.20 4 2338.93
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Horga - Zorleni 20187.50 2 403.75
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 6 365.78
Total 7284.59
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 16 16957.23
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Horga - Zorleni 20187.50 38 9084.38
Braţul Măcin 10235.40 7 3582.39
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 30 2194.70
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 3 63.59
Pădurea Seaca - Movileni 50.90 7 3.56
Pădurea Bădeana 60.60 3 1.82
Total 46434.48
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 5 58473.20
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Horga - Zorleni 20187.50 14 17966.88
Braţul Măcin 10235.40 6 10235.40
Total 111756.17
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 11 20187.50
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 9 6096.40
Total 26283.90
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 66 55549.54
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Balta Mică a Brăilei 20872.10 32 20872.10
Horga - Zorleni 20187.50 30 15140.62
Braţul Măcin 10235.40 59 9621.28
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 55 5547.72
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 97 2119.80
Pădurea Bădeana 60.60 97 60.60
Pădurea Seaca - Movileni 50.90 93 50.90
Total 132036.81
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 5 1413.12
Total 1413.12
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 2 7601.52
Total 7601.52
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 2 14193.03
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Pădurea Babadag 58473.20 7 6432.05
Total 32162.20