Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SPA [X]
Stepică [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 4 2338.93
Horga - Zorleni 20187.50 2 403.75
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 6 365.78
Total 3108.46
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 16 16957.23
Horga - Zorleni 20187.50 38 9084.38
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 30 2194.70
Total 28236.31
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 5 58473.20
Horga - Zorleni 20187.50 14 17966.88
Total 76440.07
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 11 20187.50
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 9 6096.40
Total 26283.90
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 66 55549.54
Horga - Zorleni 20187.50 30 15140.62
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 55 5547.72
Total 76237.89
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 5 1413.12
Total 1413.12
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 2 7601.52
Total 7601.52
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 7 6432.05
Total 6432.05