Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
SPA [X]
Stepică [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 2 403.75
Total 403.75
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 38 9084.38
Total 9084.38
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 14 17966.88
Total 17966.88
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 11 20187.50
Total 20187.50
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 30 15140.62
Total 15140.62
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 5 1413.12
Total 1413.12