Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Total 12540.35
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 24 13775.59
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Braţul Măcin 10235.40 25 2865.91
Total 25419.74
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 28 8766.28
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Braţul Măcin 10235.40 3 307.06
Total 11581.41
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 14 2922.09
Pădurea Babadag 58473.20 4 2338.93
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 6 365.78
Total 6880.84
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 16 16957.23
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Braţul Măcin 10235.40 7 3582.39
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 30 2194.70
Total 37281.13
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 5 58473.20
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Braţul Măcin 10235.40 6 10235.40
Total 93789.30
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 9 6096.40
Total 6096.40
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 66 55549.54
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Balta Mică a Brăilei 20872.10 32 20872.10
Braţul Măcin 10235.40 59 9621.28
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 55 5547.72
Soveja 4566.50 8 502.31
Pădurea Verdele 260.70 18 46.93
Muntioru Ursoaia 159.70 3 4.79
Total 115218.92
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 13 1095.96
Pădurea Verdele 260.70 8 67.78
Total 1163.74
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 76 4566.50
Căldările Zăbalei 375.10 100 375.10
Pădurea Verdele 260.70 74 260.70
Muntioru Ursoaia 159.70 97 159.70
Total 5362.00
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 2 7601.52
Total 7601.52
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 2 14193.03
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Pădurea Babadag 58473.20 7 6432.05
Soveja 4566.50 3 137.00
Total 32299.20