Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Bucegi 38786.70 5 8920.94
Ciucaş 21864.00 5 2842.32
Cheile Doftanei 2613.30 2 52.27
Total 55511.38
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Bucegi 38786.70 18 6981.61
Ciucaş 21864.00 8 1749.12
Muscelele Argeşului 10014.70 2 200.29
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 2 86.25
Total 28879.02
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 3 63.59
Pădurea Troianu 78.80 12 11.03
Total 74.63
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 4 20114.88
Platforma Cotmeana 12528.90 5 11902.45
Muscelele Argeşului 10014.70 3 10014.70
Total 42032.04
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 5 12528.90
Cheile Doftanei 2613.30 6 1986.11
Total 14515.01
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Ciucaş 21864.00 51 15304.80
Bucegi 38786.70 6 12023.88
Platforma Cotmeana 12528.90 90 11276.01
Muscelele Argeşului 10014.70 93 9714.26
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 98 4312.60
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 97 2119.80
Cheile Doftanei 2613.30 59 1829.31
Pădurea Glodeasa 543.60 17 92.41
Pădurea Troianu 78.80 86 78.80
Total 142157.39
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Bucegi 38786.70 33 24823.49
Ciucaş 21864.00 18 19240.32
Total 179123.71
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Bucegi 38786.70 36 38786.70
Ciucaş 21864.00 8 21864.00
Cheile Doftanei 2613.30 24 2613.30
Pădurea Glodeasa 543.60 83 543.60
Total 262425.10
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muscelele Argeşului 10014.70 2 400.59
Total 400.59
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Total 49654.38
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Troianu 78.80 2 1.58
Total 1.58
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 2 9696.67
Ciucaş 21864.00 6 4154.16
Cheile Doftanei 2613.30 9 287.46
Total 14138.30