Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca inferioară a Turului 20241.10 3 1619.29
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Total 2284.47
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 8 3085.10
Câmpia Careiului 23596.80 8 1887.74
Lunca inferioară a Turului 20241.10 5 1012.05
Total 5984.90
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 13 16821.56
Total 16821.56
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 22 10573.55
Munţii Maramureşului 106908.70 9 9621.78
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 2 49.95
Total 20245.28
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 15 11183.47
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Lunca inferioară a Turului 20241.10 25 6679.56
Câmpia Careiului 23596.80 6 5663.23
Lozna 10248.80 3 307.46
Total 31815.87
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 5 80181.52
Munţii Rodnei 48061.60 2 40852.36
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 22 26994.59
Lunca inferioară a Turului 20241.10 34 19836.28
Câmpia Careiului 23596.80 13 16281.79
Lozna 10248.80 9 10043.82
Cheile Lăpuşului 1659.70 6 1593.31
Total 225716.69
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 30 38563.70
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Câmpia Careiului 23596.80 31 23596.80
Lunca inferioară a Turului 20241.10 2 20241.10
Lozna 10248.80 2 10248.80
Cheile Lăpuşului 1659.70 4 1659.70
Total 127569.00
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 12 28865.35
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 19 18510.58
Câmpia Careiului 23596.80 32 13214.21
Lunca inferioară a Turului 20241.10 31 12954.30
Lozna 10248.80 86 9121.43
Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare 2087.00 98 2087.00
Cheile Lăpuşului 1659.70 90 1493.73
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 17 649.32
Total 112172.69
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 43 74836.09
Munţii Rodnei 48061.60 44 39891.13
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 16 1048.91
Total 115776.13
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 25 106908.70
Munţii Rodnei 48061.60 15 48061.60
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 58 2497.40
Total 157467.70
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 4 5398.92
Câmpia Careiului 23596.80 6 4247.42
Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare 2087.00 2 41.74
Total 9688.08
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 2 224.77
Total 224.77
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 4 18744.02
Munţii Maramureşului 106908.70 6 16036.31
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 2 3856.37
Câmpia Careiului 23596.80 4 2831.62
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 5 174.82
Total 41643.13