Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SPA [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 8 2091.40
Maglavit 3661.30 37 1794.04
Câmpia Cermeiului 24424.30 2 1709.70
Lunca inferioară a Turului 20241.10 3 1619.29
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Pădurea Radomir 1232.90 3 36.99
Total 7916.59
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 8 3085.10
Câmpia Cermeiului 24424.30 5 1221.21
Lunca inferioară a Turului 20241.10 5 1012.05
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 4 697.13
Maglavit 3661.30 12 439.36
Total 6454.85
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 130980.30 3 22266.65
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 9992.51
Total 32259.16
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 130980.30 14 18337.24
Domogled - Valea Cernei 66616.70 13 8660.17
Pădurea Babadag 58473.20 4 2338.93
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 3 653.07
Horga - Zorleni 20187.50 2 403.75
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 6 365.78
Total 30758.94
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 16 16957.23
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 15 11183.47
Horga - Zorleni 20187.50 38 9084.38
Câmpia Cermeiului 24424.30 27 8304.26
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 23 6797.04
Lunca inferioară a Turului 20241.10 25 6679.56
Pădurea Micleşti 8631.30 30 3366.21
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 30 2194.70
Pădurea Radomir 1232.90 84 1072.62
Total 73621.61
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 5 58473.20
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 37971.52
Drocea - Zarand 40677.00 6 37829.61
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 22 26994.59
Câmpia Cermeiului 24424.30 52 23691.57
Lunca inferioară a Turului 20241.10 34 19836.28
Horga - Zorleni 20187.50 14 17966.88
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 10 15859.75
Masivul Ceahlau 27837.30 18 15032.14
Pădurea Micleşti 8631.30 9 6991.35
Maglavit 3661.30 12 3661.30
Pădurea Radomir 1232.90 13 1232.90
Total 295474.10
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Drocea - Zarand 40677.00 7 40677.00
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 30 38563.70
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Câmpia Cermeiului 24424.30 3 24424.30
Lunca inferioară a Turului 20241.10 2 20241.10
Horga - Zorleni 20187.50 11 20187.50
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 9 17428.30
Masivul Ceahlau 27837.30 2 15588.89
Pădurea Micleşti 8631.30 19 8631.30
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 9 6096.40
Total 225097.39
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 66 55549.54
Frumoasa 130980.30 9 39294.09
Drocea - Zarand 40677.00 85 35388.99
Domogled - Valea Cernei 66616.70 34 33974.52
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 19 18510.58
Horga - Zorleni 20187.50 30 15140.62
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 61 14802.92
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 42 14116.92
Lunca inferioară a Turului 20241.10 31 12954.30
Câmpia Cermeiului 24424.30 11 10990.94
Pădurea Micleşti 8631.30 33 6214.54
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 55 5547.72
Masivul Ceahlau 27837.30 8 4732.34
Maglavit 3661.30 36 3221.94
Total 295716.73
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 130980.30 61 119192.07
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 35973.02
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 7 16326.75
Masivul Ceahlau 27837.30 19 10021.43
Total 181513.27
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 130980.30 9 130980.30
Domogled - Valea Cernei 66616.70 43 66616.70
Masivul Ceahlau 27837.30 44 27837.30
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 25 21769.00
Total 247203.30
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 4 5398.92
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2788.53
Maglavit 3661.30 3 1903.88
Horga - Zorleni 20187.50 5 1413.12
Pădurea Micleşti 8631.30 2 776.82
Total 12281.26
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 2 7601.52
Masivul Ceahlau 27837.30 2 2505.36
Pădurea Micleşti 8631.30 5 604.19
Total 10711.06
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 130980.30 4 27505.86
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 11324.84
Pădurea Babadag 58473.20 7 6432.05
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 2 3856.37
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2439.96
Masivul Ceahlau 27837.30 7 1948.61
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 4 1523.83
Drocea - Zarand 40677.00 2 813.54
Pădurea Micleşti 8631.30 2 172.63
Total 56017.69