Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 0 5969.42
Braţul Măcin 10235.40 0 51.18
Total 6020.60
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 0 2755.37
Total 2755.37
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Verdele 260.70 5 13.04
Soveja 4566.50 0 9.13
Total 22.17
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 20 5016.14
Total 5016.14
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 6520.98
Balta Mică a Brăilei 20872.10 0 688.78
Braţul Măcin 10235.40 1 153.53
Total 7363.29
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 0 13.70
Total 13.70
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 3 460.59
Total 460.59
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 0 730.52
Total 730.52
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 0 4564.31
Braţul Măcin 10235.40 2 665.30
Balta Mică a Brăilei 20872.10 2 417.44
Pădurea Verdele 260.70 1 18.25
Total 5665.30
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 6270.18
Braţul Măcin 10235.40 0 2806.55
Balta Mică a Brăilei 20872.10 1 939.24
Total 10015.97
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 1 767.65
Balta Mică a Brăilei 20872.10 1 626.16
Total 1393.82
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Căldările Zăbalei 375.10 15 168.80
Soveja 4566.50 1 59.36
Pădurea Verdele 260.70 1 15.64
Total 243.80
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 0 4559.74
Total 4559.74
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 4 4374.71
Pădurea Verdele 260.70 20 91.25
Căldările Zăbalei 375.10 20 75.02
Muntioru Ursoaia 159.70 40 63.88
Total 4604.85
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 1 4557.37
Pădurea Verdele 260.70 20 143.38
Căldările Zăbalei 375.10 10 112.53
Total 4813.28
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 0 4559.70
Total 4559.70
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 8903.65
Soveja 4566.50 0 4559.65
Total 13463.30
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 6395.58
Balta Mică a Brăilei 20872.10 1 1147.97
Total 7543.54
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 8828.41
Total 8828.41
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 90 4169.21
Pădurea Verdele 260.70 8 39.10
Total 4208.32
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 9 8778.25
Balta Mică a Brăilei 20872.10 15 4278.78
Braţul Măcin 10235.40 19 2754.35
Total 15811.37
Galerii ripariene si tufărișuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 8 5948.55
Total 5948.55
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Soveja 4566.50 3 4511.70
Muntioru Ursoaia 159.70 40 127.76
Total 4639.46