Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 98136.91
Bucegi 38786.70 3 23555.16
Ciucaş 21864.00 1 680.19
Total 122372.26
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 171625.38
Bucegi 38786.70 0 29954.97
Ciucaş 21864.00 1 461.33
Total 202041.68
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 173611.56
Bucegi 38786.70 1 28442.29
Ciucaş 21864.00 1 898.83
Total 202952.67
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9835.31
Total 9835.31
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9835.44
Total 9835.44
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 1986.17
Bucegi 38786.70 5 1939.34
Ciucaş 21864.00 1 242.69
Pădurea Glodeasa 543.60 3 16.31
Total 4184.51
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 6 15581.60
Munţii Făgăraş 198617.50 1 3972.35
Bucegi 38786.70 5 3878.67
Total 23432.62
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173631.42
Bucegi 38786.70 0 29916.18
Total 203547.60
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9835.19
Pădurea Troianu 78.80 5 78.80
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 0 2.12
Total 9916.11
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 3886.43
Total 3886.43
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 4170.97
Total 4170.97
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 178340.64
Bucegi 38786.70 0 3925.21
Ciucaş 21864.00 0 920.69
Total 183186.55
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 4190.83
Bucegi 38786.70 0 3929.09
Ciucaş 21864.00 0 921.79
Total 9041.71
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 174268.98
Total 174268.98
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 1 17134.16
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9898.08
Munţii Făgăraş 198617.50 1 6177.00
Bucegi 38786.70 1 4316.96
Cheile Doftanei 2613.30 0 2261.81
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 0 1979.91
Muscelele Argeşului 10014.70 0 10.01
Total 41777.95
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 1 10023.37
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 0 1988.54
Muscelele Argeşului 10014.70 0 60.09
Total 12072.00
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 26038.75
Bucegi 38786.70 10 8195.63
Cheile Doftanei 2613.30 0 2267.04
Ciucaş 21864.00 5 2014.99
Total 38516.41
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 28054.42
Total 28054.42
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 0 461.55
Total 461.55
Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris atrofuscae *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173651.28
Total 173651.28
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 176255.16
Bucegi 38786.70 0 30001.51
Ciucaş 21864.00 0 24.05
Total 206280.72
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 176354.46
Bucegi 38786.70 0 30040.30
Ciucaş 21864.00 0 21.86
Total 206416.63
Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 29962.73
Total 29962.73
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178342.63
Bucegi 38786.70 0 29958.85
Cheile Doftanei 2613.30 1 2293.17
Ciucaş 21864.00 0 2025.92
Total 212620.56
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173671.14
Total 173671.14
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178543.23
Bucegi 38786.70 5 10134.96
Total 188678.19
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 11 47688.06
Bucegi 38786.70 11 28015.63
Ciucaş 21864.00 3 2681.84
Cheile Doftanei 2613.30 10 1458.22
Muscelele Argeşului 10014.70 0 110.16
Pădurea Glodeasa 543.60 15 97.85
Total 80051.76
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 49475.62
Muscelele Argeşului 10014.70 60 6118.98
Platforma Cotmeana 12528.90 30 5763.29
Ciucaş 21864.00 1 2900.48
Cheile Doftanei 2613.30 28 2189.95
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 4 1690.54
Total 68138.86
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173869.76
Bucegi 38786.70 2 29218.02
Ciucaş 21864.00 1 3119.12
Total 206206.90
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 49674.24
Muscelele Argeşului 10014.70 5 6619.72
Cheile Doftanei 2613.30 1 2257.89
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 3 1819.92
Total 60371.76
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 174266.99
Bucegi 38786.70 2 29877.40
Ciucaş 21864.00 0 16915.30
Cheile Doftanei 2613.30 0 2259.20
Total 223318.89
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Troianu 78.80 5 3.94
Total 3.94
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 49872.85
Bucegi 38786.70 0 23749.10
Platforma Cotmeana 12528.90 4 9772.54
Muscelele Argeşului 10014.70 0 6629.73
Ciucaş 21864.00 1 3337.76
Cheile Doftanei 2613.30 0 2231.76
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 0 1979.48
Total 97573.22
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 70 1485.98
Total 1485.98
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 16 2004.62
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 4 1970.86
Pădurea Troianu 78.80 90 74.86
Total 4050.34
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178344.61
Ciucaş 21864.00 0 16915.52
Total 195260.13
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 36 169639.21
Bucegi 38786.70 22 18823.19
Ciucaş 21864.00 50 14269.76
Cheile Doftanei 2613.30 46 1196.89
Pădurea Glodeasa 543.60 60 424.01
Total 204353.05
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 28 9271.39
Muscelele Argeşului 10014.70 3 6930.17
Cheile Doftanei 2613.30 2 2229.14
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 35 1509.41
Total 19940.11
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 21 92178.38
Bucegi 38786.70 7 21383.11
Ciucaş 21864.00 3 16237.52
Total 129799.01
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 3 22391.56
Ciucaş 21864.00 3 16893.44
Total 39285.00