Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Total 12540.35
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Total 8778.25
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Total 2508.07
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Total 1254.04
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 2 89.42
Pădurea Bădeana 60.60 3 1.82
Total 14638.04
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 4 25112.40
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Masivul Ceahlau 27837.30 18 15032.14
Munţii Goşman 17156.10 5 8578.05
Total 73803.29
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 2 15588.89
Total 15588.89
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 96 24107.90
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 93 8308.80
Munţii Goşman 17156.10 29 5833.07
Masivul Ceahlau 27837.30 8 4732.34
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 83 526.00
Pădurea Ciornohal 269.60 100 269.60
Pădurea Bădeana 60.60 97 60.60
Total 66912.56
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 19 10021.43
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 3 8571.18
Munţii Goşman 17156.10 11 7720.24
Total 26312.85
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 44 27837.30
Munţii Goşman 17156.10 50 17156.10
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 8746.10
Total 53739.50
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 2 2505.36
Total 2505.36
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Masivul Ceahlau 27837.30 7 1948.61
Munţii Goşman 17156.10 5 857.80
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 174.92
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 15 78.90
Total 14597.36