Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
SPA [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 2 403.75
Total 403.75
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 38 9084.38
Pădurea Micleşti 8631.30 30 3366.21
Total 12450.58
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 14 17966.88
Masivul Ceahlau 27837.30 18 15032.14
Pădurea Micleşti 8631.30 9 6991.35
Total 39990.37
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 11 20187.50
Masivul Ceahlau 27837.30 2 15588.89
Pădurea Micleşti 8631.30 19 8631.30
Total 44407.69
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 30 15140.62
Pădurea Micleşti 8631.30 33 6214.54
Masivul Ceahlau 27837.30 8 4732.34
Total 26087.50
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 19 10021.43
Total 10021.43
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 44 27837.30
Total 27837.30
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 5 1413.12
Pădurea Micleşti 8631.30 2 776.82
Total 2189.94
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 2 2505.36
Pădurea Micleşti 8631.30 5 604.19
Total 3109.55
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 7 1948.61
Pădurea Micleşti 8631.30 2 172.63
Total 2121.24