Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
SPA [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 4 2338.93
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 6 365.78
Total 2704.71
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 16 16957.23
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 30 2194.70
Total 19151.93
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 5 58473.20
Total 58473.20
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 9 6096.40
Total 6096.40
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 66 55549.54
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 55 5547.72
Total 61097.26
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 2 7601.52
Total 7601.52
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Babadag 58473.20 7 6432.05
Total 6432.05