Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]
SPA [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Maglavit 3661.30 37 1794.04
Pădurea Radomir 1232.90 3 36.99
Total 1831.02
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Maglavit 3661.30 12 439.36
Total 439.36
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 130980.30 3 22266.65
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 9992.51
Total 32259.16
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 130980.30 14 18337.24
Domogled - Valea Cernei 66616.70 13 8660.17
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 3 653.07
Total 27650.48
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Radomir 1232.90 84 1072.62
Total 1072.62
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 37971.52
Maglavit 3661.30 12 3661.30
Pădurea Radomir 1232.90 13 1232.90
Total 42865.72
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 130980.30 9 39294.09
Domogled - Valea Cernei 66616.70 34 33974.52
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 61 14802.92
Maglavit 3661.30 36 3221.94
Total 91293.47
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 130980.30 61 119192.07
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 35973.02
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 7 16326.75
Total 171491.84
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 130980.30 9 130980.30
Domogled - Valea Cernei 66616.70 43 66616.70
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 25 21769.00
Total 219366.00
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Maglavit 3661.30 3 1903.88
Total 1903.88
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 130980.30 4 27505.86
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 11324.84
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 4 1523.83
Total 40354.53