Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Rezervație a biosferei [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Arii marine, privaluri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării - zona marină 123373.70 97 119672.49
Total 119672.49
Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării - zona marină 123373.70 3 123373.70
Total 123373.70
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 42 3452.50
Total 3452.50
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 13 994.79
Total 994.79
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 4 234.07
Total 234.07
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 3745.09
Total 3745.09
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 5851.70
Total 5851.70
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 31 5559.11
Total 5559.11