Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Stepică [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 74 1962.21
Total 8841.65
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 23 465.27
Total 3193.32
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Total 2016.39
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Total 7472.49
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 3 2022.90
Total 13646.78
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Total 11861.10
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Total 11030.82
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Total 7235.27