Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vest [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 1 59771.39
Total 59771.39
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 1243.42
Total 1243.42
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 1 38633.18
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 5 186.52
Total 38819.70
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 1 1865.14
Codru Moma 24650.30 1 369.75
Total 2234.89
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 1927.31
Total 1927.31
Pajiști panonice de stâncării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 38005.25
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii 735.20 10 367.60
Total 38372.85
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 52435.19
Total 52435.19
Pajiști stepice subpanonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 2 1566.77
Strei - Haţeg 24967.60 0 873.87
Total 2440.63
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 1989.48
Total 1989.48
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 1 2611.19
Total 2611.19
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Alb 16558.20 1 165.58
Total 165.58
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 5 5719.75
Măgurile Băiţei 274.00 2 10.96
Total 5730.71
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 38011.47
Total 38011.47
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 61947.38
Total 61947.38
Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 9456.24
Total 9456.24
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Codru Moma 24650.30 0 15532.15
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 9468.67
Măgurile Băiţei 274.00 1 5.48
Total 25006.31
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Codru Moma 24650.30 0 15534.62
Total 15534.62
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 6 9450.02
Strei - Haţeg 24967.60 1 249.68
Total 9699.70
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 11 59149.68
Drocea 26108.00 0 19267.70
Codru Moma 24650.30 5 15159.93
Defileul Crişului Alb 16558.20 2 13610.84
Strei - Haţeg 24967.60 3 1622.89
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii 735.20 40 294.08
Cheile Teregovei 289.10 11 246.31
Total 109351.45
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Drocea 26108.00 55 14385.51
Defileul Crişului Alb 16558.20 35 12948.51
Domogled - Valea Cernei 62171.20 1 11271.64
Codru Moma 24650.30 40 10229.87
Munţii Metaliferi 14302.50 21 3060.74
Total 51896.27
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 9 37943.08
Total 37943.08
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Drocea 26108.00 5 15664.80
Munţii Metaliferi 14302.50 50 10498.03
Defileul Crişului Alb 16558.20 24 4139.55
Strei - Haţeg 24967.60 0 1747.73
Total 32050.12
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 1 52373.02
Drocea 26108.00 0 19398.24
Codru Moma 24650.30 0 15283.19
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii 735.20 0 367.67
Măgurile Băiţei 274.00 1 2.74
Total 87424.86
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 38695.35
Drocea 26108.00 1 19659.32
Defileul Crişului Alb 16558.20 1 13279.68
Munţii Metaliferi 14302.50 1 10641.06
Codru Moma 24650.30 0 123.25
Total 82398.67
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Bejan 102.20 30 30.66
Total 30.66
Păduri ilirice de Fagus sylvatica
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 21 51813.48
Cheile Teregovei 289.10 74 213.93
Total 52027.41
Păduri ilirice de stejar cu carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 3 61636.53
Drocea 26108.00 0 19241.60
Pădurea Bejan 102.20 1 93.00
Total 80971.13
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Drocea 26108.00 6 17335.71
Defileul Crişului Alb 16558.20 18 7186.26
Pădurea Neudorfului 4502.10 98 4389.55
Munţii Metaliferi 14302.50 2 3346.79
Pădurea Dumbrava 1821.10 95 1730.04
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 35 1492.16
Total 35480.51
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 34 32596.36
Codru Moma 24650.30 15 13927.42
Total 46523.78
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Drocea 26108.00 7 19189.38
Codru Moma 24650.30 3 16274.13
Codru Moma 24650.30 1 15529.69
Defileul Crişului Alb 16558.20 1 13114.09
Pădurea Neudorfului 4502.10 2 4457.08
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 20 2312.85
Strei - Haţeg 24967.60 2 749.03
Măgurile Băiţei 274.00 40 120.56
Pădurea Bejan 102.20 60 91.98
Total 71838.79
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 0 38757.53
Total 38757.53
Vegetatie forestieră sub-mediteraneeană cu endemitul Pinus nigra spp. Banatica *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 10712.10
Total 10712.10