Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
Panonică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 8 2094.80
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 2 74.61
Total 2169.41
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 4 698.27
Lunca Teuzului 5238.90 11 576.28
Săcueni 732.50 3 21.97
Total 1296.52
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 23 6808.11
Lunca Teuzului 5238.90 12 1204.95
Defileul Crişului Negru 2202.80 17 462.59
Săcueni 732.50 29 278.35
Total 8754.00
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 10 15885.60
Lunca Teuzului 5238.90 59 5029.34
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 65 3730.40
Coridorul Drocea - Codru Moma 3229.20 9 3229.20
Defileul Crişului Negru 2202.80 22 2136.72
Total 30011.26
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 9 17456.70
Lunca Teuzului 5238.90 4 5238.90
Defileul Crişului Negru 2202.80 3 2202.80
Săcueni 732.50 4 732.50
Total 25630.90
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 42 14139.93
Coridorul Drocea - Codru Moma 3229.20 91 2938.57
Lunca Teuzului 5238.90 14 1938.39
Defileul Crişului Negru 2202.80 54 1652.10
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 33 1305.64
Pădurea Goronişte 951.70 100 951.70
Săcueni 732.50 58 703.20
Total 23629.53
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2793.07
Total 2793.07
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 4 88.11
Total 88.11
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2443.94
Săcueni 732.50 6 65.92
Total 2509.86