Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
SCI [X]
Panonică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Săcueni 732.50 3 21.97
Total 21.97
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 17 462.59
Săcueni 732.50 29 278.35
Total 740.94
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 22 2136.72
Total 2136.72
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 3 2202.80
Săcueni 732.50 4 732.50
Total 2935.30
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 54 1652.10
Pădurea Goronişte 951.70 100 951.70
Săcueni 732.50 58 703.20
Total 3307.00
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 4 88.11
Total 88.11
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Săcueni 732.50 6 65.92
Total 65.92