Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Continentală [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Total 12540.35
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 2 1113.21
Total 22445.71
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Total 2508.07
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 3 653.07
Total 4417.96
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 13 11688.66
Dealurile Clujului Est 18889.60 37 7933.63
Sărăturile Ocna Veche 132.80 5 91.63
Total 34260.73
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 10 53433.89
Platoul Mehedinţi 53594.00 25 38587.68
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Muntii Metaliferi 26670.90 24 25070.65
Dealurile Clujului Est 18889.60 30 16622.85
Măgurile Băiţei 274.00 26 274.00
Sărăturile Ocna Veche 132.80 13 108.90
Total 278444.13
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 4 55660.30
Platoul Mehedinţi 53594.00 20 49306.48
Muntii Metaliferi 26670.90 6 26670.90
Dealurile Clujului Est 18889.60 12 18889.60
Sărăturile Ocna Veche 132.80 18 132.80
Total 276202.68
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 65 47867.86
Platoul Mehedinţi 53594.00 41 25189.18
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Muntii Metaliferi 26670.90 64 18669.63
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 61 14802.92
Dealurile Clujului Est 18889.60 16 10955.97
Măgurile Băiţei 274.00 62 202.76
Total 247473.77
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 7 16326.75
Total 16326.75
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 8 53594.00
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 25 21769.00
Total 75363.00
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Metaliferi 26670.90 2 1600.25
Total 1600.25
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 4 4452.82
Platoul Mehedinţi 53594.00 2 3215.64
Muntii Metaliferi 26670.90 2 1066.84
Dealurile Clujului Est 18889.60 3 944.48
Sărăturile Ocna Veche 132.80 64 84.99
Măgurile Băiţei 274.00 12 32.88
Total 9797.65
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 2 2226.41
Platoul Mehedinţi 53594.00 4 2143.76
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 4 1523.83
Muntii Metaliferi 26670.90 2 533.42
Dealurile Clujului Est 18889.60 2 377.79
Total 38429.15