Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Total 394871.48
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 53 3906.19
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 74 1962.21
Defileul Jiului 10945.60 3 1094.56
Oltul Superior 1508.20 42 769.18
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 2 518.06
Vităneşti - Răsmireşti 1108.10 30 332.43
Lunca Bârzavei 2393.30 3 215.40
Râpa Lechinţa 282.60 21 59.35
Platoul Meledic 150.50 27 40.64
Total 332639.85
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 9 567.03
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 23 465.27
Lunca Bârzavei 2393.30 6 143.60
Oltul Superior 1508.20 9 135.74
Total 267978.08
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Defileul Jiului 10945.60 7 766.19
Penteleu 11267.90 5 563.39
Livezile - Dolaţ 6564.60 2 131.29
Total 21973.68
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Valea Călmăţuiului 17922.90 75 13442.18
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Dealurile Târnavei Mici - Bicheş 37082.00 5 5933.12
Livezile - Dolaţ 6564.60 85 5711.20
Pajiştile lui Suciu 16005.00 30 5601.75
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 8 4410.21
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 12 4403.48
Lunca Timişului 13404.10 31 4155.27
Grindu - Valea Măcrişului 3258.30 93 3030.22
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 3 1363.57
Oltul Superior 1508.20 10 965.25
Lunca Bârzavei 2393.30 24 789.79
Vităneşti - Răsmireşti 1108.10 15 498.64
Râpa Lechinţa 282.60 12 93.26
Total 545559.16
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntele Şes 34880.80 3 34183.18
Dealurile Târnavei Mici - Bicheş 37082.00 19 31519.70
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 39 22535.44
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 32 20226.23
Valea Călmăţuiului 17922.90 20 17026.76
Pajiştile lui Suciu 16005.00 38 12964.05
Lunca Timişului 13404.10 11 10991.36
Livezile - Dolaţ 6564.60 13 6564.60
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 25 5985.28
Grindu - Valea Măcrişului 3258.30 7 3258.30
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 3 2022.90
Lunca Bârzavei 2393.30 12 1771.04
Oltul Superior 1508.20 17 1251.81
Vităneşti - Răsmireşti 1108.10 47 1108.10
Bisoca 1163.00 38 674.54
Râpa Lechinţa 282.60 41 282.60
Platoul Meledic 150.50 29 150.50
Poienile de la Şard 47.20 87 47.20
Total 202496.60
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Târnavei Mici - Bicheş 37082.00 15 37082.00
Muntele Şes 34880.80 2 34880.80
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 13 25902.80
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 11 22726.10
Valea Călmăţuiului 17922.90 5 17922.90
Pajiştile lui Suciu 16005.00 19 16005.00
Lunca Timişului 13404.10 18 13404.10
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 5 6300.30
Lunca Bârzavei 2393.30 5 1890.71
Oltul Superior 1508.20 17 1508.20
Bisoca 1163.00 25 965.29
Total 211847.10
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Muntele Şes 34880.80 92 33136.76
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Dealurile Târnavei Mici - Bicheş 37082.00 50 24474.12
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 51 12953.88
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 31 12433.34
Defileul Jiului 10945.60 88 10726.69
Lunca Timişului 13404.10 40 9516.91
Pajiştile lui Suciu 16005.00 8 6882.15
Penteleu 11267.90 8 2366.26
Lunca Bârzavei 2393.30 29 1483.85
Oltul Superior 1508.20 2 995.41
Vităneşti - Răsmireşti 1108.10 8 587.29
Pădurea de la Alparea 459.30 100 459.30
Bisoca 1163.00 14 232.60
Râpa Lechinţa 282.60 26 166.73
Poienile de la Şard 47.20 13 6.14
Total 654518.29
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Jiului 10945.60 2 10945.60
Penteleu 11267.90 16 4169.12
Total 15114.72
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Penteleu 11267.90 63 11267.90
Bisoca 1163.00 17 1163.00
Total 12430.90
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Târnavei Mici - Bicheş 37082.00 4 4079.02
Total 4079.02
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Meledic 150.50 3 106.86
Bisoca 1163.00 6 69.78
Total 176.63
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Târnavei Mici - Bicheş 37082.00 7 2595.74
Penteleu 11267.90 8 1464.83
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 3 1295.14
Muntele Şes 34880.80 3 1046.42
Oltul Superior 1508.20 3 814.43
Pajiştile lui Suciu 16005.00 5 800.25
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 3 681.78
Platoul Meledic 150.50 41 102.34
Total 8800.93