Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SPA [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 36492.20 2 12772.27
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 2 4949.95
Total 17722.22
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 97 9606.59
Lunca Siretului Inferior 36492.20 17 9123.05
Blahniţa 43710.70 8 6119.50
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 16 3563.96
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 14 2195.63
Lunca inferioară a Turului 20241.10 3 1619.29
Valea Câlniştei 2537.70 20 1167.34
Dunăre - Olteniţa 6022.40 17 1144.26
Gruia - Gârla Mare 2756.20 8 799.30
Bazinul Fizeşului 1627.00 31 699.61
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Tisa Superioară 2831.60 14 509.69
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 80 389.06
Pădurea Radomir 1232.90 3 36.99
Total 37639.45
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 36492.20 4 2919.38
Blahniţa 43710.70 6 2622.64
Lunca inferioară a Turului 20241.10 5 1012.05
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 5 731.88
Valea Câlniştei 2537.70 26 659.80
Gruia - Gârla Mare 2756.20 21 578.80
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 2 396.00
Bazinul Fizeşului 1627.00 12 195.24
Tisa Superioară 2831.60 4 113.26
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 6 27.14
Total 9256.20
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 2362.83
Lunca Siretului Inferior 36492.20 4 1459.69
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 3 1212.66
Munţii Semenic - Cheile Caraşului 36239.60 2 724.79
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 2 209.11
Dunăre - Olteniţa 6022.40 2 120.45
Total 6089.53
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 36492.20 36 25909.46
Blahniţa 43710.70 29 24477.99
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 11814.16
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 23 9503.90
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Lunca inferioară a Turului 20241.10 25 6679.56
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 27 5018.59
Dunăre - Olteniţa 6022.40 60 4757.70
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 29 3271.16
Tisa Superioară 2831.60 29 1727.28
Valea Câlniştei 2537.70 16 1573.37
Pădurea Radomir 1232.90 84 1072.62
Bazinul Fizeşului 1627.00 9 959.93
Total 104747.87
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 11 112234.52
Blahniţa 43710.70 19 40213.84
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 7 38805.02
Lunca Siretului Inferior 36492.20 7 36492.20
Munţii Semenic - Cheile Caraşului 36239.60 5 35152.41
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Lunca inferioară a Turului 20241.10 34 19836.28
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 10 19007.81
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 18 10455.40
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 3 9903.70
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 27 7800.47
Pădurea Bogata 6329.20 2 6329.20
Dunăre - Olteniţa 6022.40 3 6022.40
Gruia - Gârla Mare 2756.20 8 2701.08
Valea Câlniştei 2537.70 16 2436.19
Tisa Superioară 2831.60 5 2180.33
Bazinul Fizeşului 1627.00 16 1334.14
Pădurea Radomir 1232.90 13 1232.90
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 2 420.73
Total 382491.64
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 5 118141.60
Blahniţa 43710.70 8 43710.70
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 2 39613.46
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Lunca inferioară a Turului 20241.10 2 20241.10
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 4 19799.80
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 7 8387.60
Tisa Superioară 2831.60 23 2831.60
Gruia - Gârla Mare 2756.20 2 2756.20
Valea Câlniştei 2537.70 4 2537.70
Bazinul Fizeşului 1627.00 18 1627.00
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 7 452.40
Total 293358.06
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 74 99238.94
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 80 35975.49
Lunca Siretului Inferior 36492.20 22 33937.75
Blahniţa 43710.70 17 31908.81
Munţii Semenic - Cheile Caraşului 36239.60 82 31890.85
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 38 17027.83
Lunca inferioară a Turului 20241.10 31 12954.30
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 34 8573.43
Pădurea Bogata 6329.20 96 6202.62
Dunăre - Olteniţa 6022.40 18 5841.73
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 25 5368.06
Gruia - Gârla Mare 2756.20 35 2480.58
Tisa Superioară 2831.60 11 2038.75
Valea Câlniştei 2537.70 18 2030.16
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 1041.28
Total 321787.34
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Semenic - Cheile Caraşului 36239.60 4 33340.43
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 2 5535.82
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 1073.82
Total 39950.07
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 2 40421.90
Munţii Semenic - Cheile Caraşului 36239.60 3 36239.60
Total 76661.50
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 6 11801.89
Gruia - Gârla Mare 2756.20 2 1515.91
Tisa Superioară 2831.60 7 906.11
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 8 838.76
Total 15062.67
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 813.50
Tisa Superioară 2831.60 2 707.90
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 5 411.68
Total 1933.08
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 36492.20 8 12042.43
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 6 9451.33
Blahniţa 43710.70 7 9179.25
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 5 4553.95
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 6 3637.97
Munţii Semenic - Cheile Caraşului 36239.60 4 2174.38
Gruia - Gârla Mare 2756.20 24 1460.79
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 780.96
Tisa Superioară 2831.60 5 651.27
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 2 167.75
Pădurea Bogata 6329.20 2 126.58
Total 44226.65