Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SPA [X]
Parc natural [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 97 9606.59
Lacul Brateş 15681.70 18 2822.71
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 8 2091.40
Tisa Superioară 2831.60 14 509.69
Total 15030.38
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 4 697.13
Tisa Superioară 2831.60 4 113.26
Total 810.40
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 2362.83
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 3 1212.66
Total 3575.49
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Brateş 15681.70 76 14740.80
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 11814.16
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 23 6797.04
Tisa Superioară 2831.60 29 1727.28
Total 35079.27
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 11 112234.52
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 7 38805.02
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 10 15859.75
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 3 9903.70
Tisa Superioară 2831.60 5 2180.33
Total 178983.33
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 5 118141.60
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 2 39613.46
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 9 17428.30
Tisa Superioară 2831.60 23 2831.60
Total 178014.96
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 74 99238.94
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 80 35975.49
Lacul Brateş 15681.70 6 15681.70
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 42 14116.92
Tisa Superioară 2831.60 11 2038.75
Total 167051.81
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 2 40421.90
Total 40421.90
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2788.53
Tisa Superioară 2831.60 7 906.11
Total 3694.64
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 2831.60 2 707.90
Total 707.90
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 6 9451.33
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 6 3637.97
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2439.96
Tisa Superioară 2831.60 5 651.27
Total 16180.53