Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Vâlsanului 9480.20 1 189.60
Total 189.60
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Vâlsanului 9480.20 1 94.80
Total 94.80
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Plopeni 91.10 90 171.27
Pădurea Plopeni 91.10 98 89.28
Total 260.55